ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ทุนวิจัย


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งเอกสารผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
Posted by : Admin วันที่ : 21 มิ.ย. 2565 13:33:51

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งเอกสารผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อคัดเลือก และเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๕ เวที โดยมีกำหนดการส่งผลงาน ดังนี้

01. TIE 2022

“Taiwan Innotech Expo 2022” (TIE 2022)

ณ เมืองไทเป ไต้หวัน

วันที่ เดือน ปี ที่จัดแสดง: 13 - 15 ตุลาคม 2565

 

หมดเขตรับสมัคร: 8 กรกฏาคม 2565

 

02. IiENA 2022

Slack Icon

“The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New products” (iENA 2022)

ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

วันที่ เดือน ปี ที่จัดแสดง: 27 - 30 ตุลาคม 2565

 

หมดเขตรับสมัคร: 8 กรกฏาคม 2565

03. SIIF 2022

Slack Icon

“Seoul International Invention Fair 2022” (SIIF 2022)

ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

วันที่ เดือน ปี ที่จัดแสดง: 

16 - 19 พฤศจิกายน 2565

 

หมดเขตรับสมัคร: 17 สิงกาคม 2565

04. KIDE 2022

Slack Icon

“2022 Kaohsiung International Invention and Design EXPO” (KIDE 2022)

ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน

วันที่ เดือน ปี ที่จัดแสดง: 1 - 3 ธันวาคม 2565

 

หมดเขตรับสมัคร: 17 สิงหาคม 2565

05. Geneva 2023

Slack Icon

“The 48th International Exhibition of Inventions Geneva”

ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

วันที่ เดือน ปี ที่จัดแสดง: 

ช่วงเดือน มีนาคม/เมษายน 2566

 

หมดเขตรับสมัคร: 16 พฤศจิกายน 2565

***ผลงานต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาจาก วช. และนักประดิษฐ์ต้องเดินทางไปประกวด ณ สถานที่จัดงานได้ 1 ผลงาน สามารถเลือกส่งได้เพียงแค่ 1 เวที เท่านั้น

 
 
 

ข่าวล่าสุด ทุนวิจัย