ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / อบรม/สัมนา


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566
Posted by : Admin วันที่ : 13 มิ.ย. 2565 15:52:29

 

ข่าวล่าสุด อบรม/สัมนา