ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน / อบรม/สัมนา


สถาบันวิจัย เชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง "การเขียนขอทุนวิจัยอย่างไรให้โดนใจแหล่งทุนภายนอก"
Posted by : Admin วันที่ : 13 ก.ค. 2564 09:36:37

 

                                                                         

         สถาบันวิจัย เชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง "การเขียนขอทุนวิจัยอย่างไรให้โดนใจแหล่งทุนภายนอก" โดยวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจบริหารระบบงบประมาณ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สกสว. ในวันจันทร์ที่ สิงหาคม 2564 เวลา 09.00–12.00 น. (รูปแบบออนไลน์)  ในการนี้ สถาบันวิจัย จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ และบุคลากรในสังกัด ที่สนใจเข้าร่วมเข้าร่วมอบรม สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ ถึง วันศุกร์ที่ สิงหาคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ http://bit.ly/3wy9i9P หรือสแกน QR code 

 

**สำหรับ LINK เข้าร่วมอบรม จะนำส่งให้ท่านอีกครั้งผ่านทางอีเมลที่สมัครเข้าร่วมอบรม**

 

 

 

 

เรียน ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรทุกท่าน

         สถาบันวิจัย เชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง "การเขียนขอทุนวิจัยอย่างไรให้โดนใจแหล่งทุนภายนอก" โดยวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจบริหารระบบงบประมาณ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สกสว. ในวันจันทร์ที่ สิงหาคม 2564 เวลา 09.00–12.00 น. (รูปแบบออนไลน์)  ในการนี้ สถาบันวิจัย จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ และบุคลากรในสังกัด ที่สนใจเข้าร่วมเข้าร่วมอบรม สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ ถึง วันศุกร์ที่ สิงหาคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ http://bit.ly/3wy9i9P หรือสแกน QR code เพื่อลงทะเบียน ขออภัยหากท่านลงทะเบียนแล้ว

 

**สำหรับ LINK เข้าร่วมอบรม จะนำส่งให้ท่านอีกครั้งผ่านทางอีเมลที่สมัครเข้าร่วมอบรม**

 

 

ข่าวล่าสุด อบรม/สัมนา