ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน / อื่นๆ


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนงานการจัดองค์ความรู้ที่จะถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์
Posted by : Admin วันที่ : 24 พ.ย. 2559 11:15:47

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนงานการจัดองค์ความรู้ที่จะถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ เพื่อนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมในพื้นที่ที่เป็นประโยชน์และผ่านกระบวนการจัดการความรู้การวิจัยไปถ่ายทอดความสู่เป้าหมายในพื้นที่อย่างกว้างขวางและเป็นรูปธรรมผู้ที่สนใจส่งแผนงานการจัดการองค์ความรู้ดังกล่าวสามารถส่งแผนงานได้ที่ สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2579-8922, 0-2579-1419 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด อื่นๆ