ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน / อื่นๆ


ขอเชิญตรวจสอบบทความวิจัยก่อนเผยแพร่โดยใช้ โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์
Posted by : Admin วันที่ : 10 พ.ย. 2559 22:36:23

***สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเรียนเชิญ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่ต้องการตรวจสอบบทความวิจัยก่อนการเผยแพร่ โดยใช้ โปรแกรมอักขราวิสุทธ์ (ต้องใช้ผ่านอีเมล์ @rsu.ac.th เท่านั้น) 

โดยสามารถเข้าใช้งานระบบได้ที่ http://plag.grad.chula.ac.th/
 

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ >>> http://library.rsu.ac.th/pdf/akarawisut_manual.pdf

 

 

ข่าวล่าสุด อื่นๆ