การจัดการความรู้

การจัดการความรู้

[แบ่งปันความรู้ด้านงานวิจัย] - เรื่อง ออกแบบและสร้างวงจรแยกส่วนทางไฟฟ้าสำหรับตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 3 ลีด โดย ผศ.ธนกร อยู่โต
Posted by : Admin วันที่ : 13 มิ.ย. 2560 10:08:51 แชร์ Facebook

ผู้จัดทำ : : สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต

รายละเอียด :

[แบ่งปันความรู้ด้านงานวิจัย] - ระดับชาติ 
กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี [G2] 
 
เรื่อง ออกแบบและสร้างวงจรแยกส่วนทางไฟฟ้าสำหรับตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 3 ลีด
 
โดย ผศ.ธนกร อยู่โต คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 
ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2560 วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

หัวข้อการจัดการความรู้ล่าสุด