การจัดการความรู้

การจัดการความรู้

[แบ่งปันความรู้ด้านงานวิจัย] - เรื่อง การศึกษาและออกแบบสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์โดยรอบอาคารตลาดสดเทศบาลนครตรัง โดย อาจารย์ชาวดี ง่วนสน
Posted by : Admin วันที่ : 13 มิ.ย. 2560 10:06:54 แชร์ Facebook

ผู้จัดทำ : : สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต

รายละเอียด :

[แบ่งปันความรู้ด้านงานวิจัย] - ระดับชาติ 
กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปะและออกแบบ [G3] 
 
เรื่อง การศึกษาและออกแบบสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์โดยรอบอาคารตลาดสดเทศบาลนครตรัง
 
โดย อาจารย์ชาวดี ง่วนสน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
 
ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2560 วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

หัวข้อการจัดการความรู้ล่าสุด