การจัดการความรู้

การจัดการความรู้

[แบ่งปันความรู้ด้านงานวิจัย] เรื่อง การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ในการใช้สื่อใหม่เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่คนรุ่นใหม่ โดย ผศ.ดร.อมรรัฏค์ เจริญโชติธรรม
Posted by : Admin วันที่ : 13 มิ.ย. 2560 10:05:27 แชร์ Facebook

ผู้จัดทำ : : สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต

รายละเอียด :

[แบ่งปันความรู้ด้านงานวิจัย] - ระดับชาติ 
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ [G4] 
 
เรื่อง การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ในการใช้สื่อใหม่เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่คนรุ่นใหม่
 
โดย ผศ.ดร.อมรรัฏค์ เจริญโชติธรรม วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2560 วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

หัวข้อการจัดการความรู้ล่าสุด