ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย

ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย / เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ


ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต การขอรับการสนับสนุนเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ (นำเสนอ/ตีพิมพ์/รางวัลตีพิมพ์)


ลำดับ รายการเอกสาร ดาวน์โหลด
1 ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง การมอบรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ พ.ศ. 2565
อัปเดตล่าสุด 12 ก.ค. 2565 | ดาวน์โหลดแล้ว 43 คน
2 ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติและระดับนานาชาติ 2565
อัปเดตล่าสุด 12 ก.ค. 2565 | ดาวน์โหลดแล้ว 39 คน