ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย

ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย / ความปลอดภัยทางชีวภาพ


แบบฟอร์ม / แบบฟอร์มการขอรับรองความปลอดภัยทางชีวภาพ


ลำดับ รายการเอกสาร ดาวน์โหลด
1 จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ
อัพเดรตล่าสุด 15 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 199 คน
2 ข้อมูลระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ [เอกสารแนบ 2]
อัพเดรตล่าสุด 15 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 199 คน
3 ประเภทของการวิจัยและทดลองเกี่ยวกับการดัดแปลงพันธุกรรม [เอกสารแนบ 1]
อัพเดรตล่าสุด 15 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 199 คน
4 แผนผังการดำเนินงานรับรองด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
อัพเดรตล่าสุด 15 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 199 คน
5 แบบฟอร์มข้อตกลงการใช้ตัวอย่างชีวภาพ
อัพเดรตล่าสุด 15 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 199 คน
6 แบบฟอร์มสำหรับเคลื่อนย้ายสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมระหว่างสถาบัน
อัพเดรตล่าสุด 15 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 199 คน
7 แบบฟอร์มสำหรับการวิจัยและทดลองในระดับภาคสนาม
อัพเดรตล่าสุด 15 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 199 คน
8 แบบฟอร์มสำหรับการทดลองในระดับห้องปฏิบัติการ
อัพเดรตล่าสุด 15 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 199 คน