ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย

ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย / s


บัญชีรายชื่อวารสาร

รายชื่อวารสาร


ลำดับ รายการเอกสาร ดาวน์โหลด
1 คู่มือการสืบค้นบทความที่ได้รับการอ้างอิง (citation) บนฐาน SCOPUS
อัปเดตล่าสุด 27 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 50 คน
2 รายชื่อสำนักพิมพ์/วารสารที่ควรระมัดระวังในการตีพิมพ์ จากเว็บ Scholarly Open Access Critical analysis of scholarly open-access publishing
อัปเดตล่าสุด 27 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 59 คน
3 บัญชีรายชื่อวารสารที่ได้รับการรับรอง
อัปเดตล่าสุด 27 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 50 คน
4 วารสารใน SJR Scimaco Jonrnal
อัปเดตล่าสุด 27 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 44 คน
5 วารสารใน Thai-Journal Citation Index (TCI)
อัปเดตล่าสุด 27 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 37 คน
6 วารสารใน ISI web of knowledge
อัปเดตล่าสุด 27 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 41 คน
7 วารสารใน Scopus
อัปเดตล่าสุด 27 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 48 คน