ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย

ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย / s


แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มการขอรับรองความปลอดภัยทางชีวภาพ


ลำดับ รายการเอกสาร ดาวน์โหลด
1 จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ
อัปเดตล่าสุด 27 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 19 คน
2 ข้อมูลระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ [เอกสารแนบ 2]
อัปเดตล่าสุด 27 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 19 คน
3 ประเภทของการวิจัยและทดลองเกี่ยวกับการดัดแปลงพันธุกรรม [เอกสารแนบ 1]
อัปเดตล่าสุด 27 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 7 คน
4 แผนผังการดำเนินงานรับรองด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
อัปเดตล่าสุด 27 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 18 คน
5 แบบฟอร์มข้อตกลงการใช้ตัวอย่างชีวภาพ
อัปเดตล่าสุด 27 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 18 คน
6 แบบฟอร์มสำหรับเคลื่อนย้ายสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมระหว่างสถาบัน
อัปเดตล่าสุด 27 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 7 คน
7 แบบฟอร์มสำหรับการวิจัยและทดลองในระดับภาคสนาม
อัปเดตล่าสุด 27 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 7 คน
8 แบบฟอร์มสำหรับการทดลองในระดับห้องปฏิบัติการ
อัปเดตล่าสุด 27 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 7 คน