ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย

ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย / s


แบบฟอร์มการวิจัย

แบบฟอร์มการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง


ลำดับ รายการเอกสาร ดาวน์โหลด
1 จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ
อัปเดตล่าสุด 27 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 27 คน
2 จรรยาบรรณการใช้สัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (EN) ที่มา: http://www.si.mahidol.ac.th/Th/division/animals/
อัปเดตล่าสุด 27 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 36 คน
3 จรรยาบรรณการใช้สัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (TH) ที่มา: http://www.si.mahidol.ac.th/Th/division/animals/
อัปเดตล่าสุด 27 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 30 คน
4 ข้อแนะนำสำหรับการดูแลและการใช้สัตว์ทดลอง ที่มา: www.aaalac.org/resources/Translate_TH%20Guide_NRC%202011.pdf
อัปเดตล่าสุด 27 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 34 คน
5 แบบขอพิจารณาจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง
อัปเดตล่าสุด 27 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 35 คน
6 คำขอใช้สัตว์ทดลองเพื่องานสอน งานวิจัย หรืองานบริการเพื่อใช้ในการตรวจสอบ
อัปเดตล่าสุด 27 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 26 คน
7 ชุดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ฉบับสมบูรณ์)
อัปเดตล่าสุด 27 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 28 คน