ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2559


จำนวนบท 2 บทความ
หน้า | 1
รหัส
02/2559
ชื่อบทความ : Isolation of lactic acid bacteria with probiotic properties from fermented food products Researcher : Nattakan Dangmanee
Article Name : การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลกติกที่มีคุณสมบัติเป็นโพรไบโอติกจากผลิตภัณฑ์อาหารหมักดอง
ผู้จัดทำ : ดร.ณัฐกาญจน์   แดงมณี  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
05/2559
ชื่อบทความ : Preparation and modification of activated carbon by Iron (III) for removal arsenic in water
Article Name : การเตรียมและการดัดแปรถ่านกัมมันต์ด้วย เหล็ก (III) เพื่อกำจัดอาร์เซนิกในน้ำ
ผู้จัดทำ : ผศ. ปัญญา   มณีจักร์  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]