ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย / ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ 2546


จำนวนบท 2 บทความ
รหัส
สวจ.167/2546
ชื่อบทความ : การศึกษาผลของโปรแกรมการออกกำลังกายที่ประยุกต์จากท่ารำมโนราห์กับการทรงตัวและความทนทานของระบบหัวใจและหลอดเลือดในผู้สูงอายุ
Article Name : การศึกษาผลของโปรแกรมการออกกำลังกายที่ประยุกต์จากท่ารำมโนราห์กับการทรงตัวและความทนทานของระบบหัวใจและหลอดเลือดในผู้สูงอายุ
ผู้จัดทำ : อ.สุรางค์ศรี อยู่โต   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.187/2546
ชื่อบทความ : การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนน่าอยู่:กรณีศึกษาชุมชนในอำเภอเมือง จ.ปทุมธานี
Article Name : การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนน่าอยู่:กรณีศึกษาชุมชนในอำเภอเมือง จ.ปทุมธานี
ผู้จัดทำ : ผศ.จิรพร แสงศิลป์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]