ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย / ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ 2545


จำนวนบท 1 บทความ
รหัส
สวจ.153/2545
ชื่อบทความ : ความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการวัดให้เป็นศูนย์วัฒนธรรมชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรมศึกษากรณีวัดศาลาแดงเหนือ ปทุมธานี
Article Name : ความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการวัดให้เป็นศูนย์วัฒนธรรมชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรมศึกษากรณีวัดศาลาแดงเหนือ ปทุมธานี
ผู้จัดทำ : อ.เธียรชัย อิศรเดช   
[อ่านบทคัดย่อ ...]