ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ตีพิมพ์บทความลงวารสาร


มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับภาษาไทย ภายใต้ชื่อวารสารทางด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
Posted by : Admin วันที่ : 30 ม.ค. 2561 18:12:28

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับภาษาไทย ภายใต้ชื่อวารสารทางด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  ทั้งนี้วารสารดังกล่าวได้ผ่านการประเมินคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ให้เป็นวารสารในกลุ่มที่ 2 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อเข้าร่วมตีพิมพ์สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งบทความได้ที่ http://e-journal.rpu.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2432-6101-5 ต่อ 1220 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม