ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ตีพิมพ์บทความลงวารสาร


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสาร
Posted by : Admin วันที่ : 11 ต.ค. 2560 14:59:21

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารจำนวน 2 ฉบับดังนี้

1. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าวสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://journal.yru.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติม

2. วารสารมหาวิทยาลัยยะลา ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าวสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://reseaech.yru.ac.th/e-journal รายละเอียดเพิ่มเติม

เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในลักษณะของบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ และบทวิจารณ์หนังสือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 091-862-6900 หรือ 073-299-699 ต่อ 31000 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย