ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ตีพิมพ์บทความลงวารสาร


โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ โรงเรียบนายร้อยตำรวจ ด้านอาชญาวิทยา และนิติวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 2
Posted by : Admin วันที่ : 05 ต.ค. 2560 13:37:00

คณะนิติศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ โรงเรียบนายร้อยตำรวจ ด้านอาชญาวิทยา และนิติวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560) เพื่อเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิชาการ องค์ความรู้ของ คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา และผลักดันให้วารสารวิชาการเข้าสู่ฐานข้อมูลวารสารระดับชาติ และนานาชาติในอนาคต ผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อร่วมตีพิมพ์สามารถส่งบทความได้ที่ E-mail : sasion1973@gmail.com ส่งบทความภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-3431-1110 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม