ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ตีพิมพ์บทความลงวารสาร


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ “วารสารวิชชา”
Posted by : Admin วันที่ : 18 ก.ค. 2560 10:14:48

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ “วารสารวิชชา” เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักวิจัยทั่วไป ทั้งนี้วารสารได้ผ่านการประเมินคุณภาพจากศูนย์ TCI ให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 ผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชชา สามารส่งบทความได้ที่ http://journal.nstru.ac.th/th/wichcha สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 075-377-742, 093-727-2370 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม