ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ตีพิมพ์บทความลงวารสาร


วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ เชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ ในวารสารวิชาการเทคโนโลยีภาคใต้
Posted by : Admin วันที่ : 20 มิ.ย. 2560 09:53:32

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ เชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ ในวารสารวิชาการเทคโนโลยีภาคใต้ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tci-thaijo.org/index.php/journal_sct/index สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 075-770-136-7 ต่อ 141 หรือ E-mail: journal.sct@gmail.com หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม