ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ตีพิมพ์บทความลงวารสาร


วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร St. Theresa Journal of Humanities and Social Science
Posted by : Admin วันที่ : 08 พ.ค. 2560 11:08:46

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร St. Theresa Journal of Humanities and Social Science เพื่อรวบรวมตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการ และบทความวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย รวมถึงบทความจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อเข้าร่วมตีพิมพ์สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบรรณาธิการวารสาร โทร 0-3734-9933 ต่อ 149 หรือ E-mail: editor@stic.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม