ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ตีพิมพ์บทความลงวารสาร


มหาวิทยาลัยพะเยา เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Posted by : Admin วันที่ : 04 เม.ย. 2560 15:45:39

มหาวิทยาลัยพะเยา เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย/วิชาการ ให้ได้มาตรฐานในระดับชาติตลอดจนเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนทักษะทางวิชาการ ผู้ที่สนใจสามารส่งบทความได้ที่ กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 054-466-666 ต่อ 1047-8, 082-629-1970 หรือ E-mail : j.nu.phayao@gmail.com หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม