ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / อบรม/สัมนา


สถาบันคลังสมองของชาติ เชิญเข้าร่วมหลักสูตร “นักวิชาการเพื่อสังคม: From SeS Framework to Research Proposals”
Posted by : Admin วันที่ : 01 มิ.ย. 2560 09:53:46

สถาบันคลังสมองของชาติ เชิญเข้าร่วมหลักสูตร “นักวิชาการเพื่อสังคม: From SeS Framework to Research Proposals” ระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ภฬราชปรารถ กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดปฤษฎี และวิธีการในการพัฒนากรอบการทำโครงการ สำหรับการริเริ่มพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสังคม ซึ่งเป็นต้นทางของกระบวนการทำงานวิชากาเพื่อสังคม โดยมีค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมหลักสูตรฯ จำนวน 6,500 บาท ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.knit.or,th ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2126-7632-34 ต่อ 131 หรือ E-mail: naraporn@knit.or.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด อบรม/สัมนา