ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / อบรม/สัมนา


ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญเข้าร่วมอบรมภาษา (ภาคปลาย) ปีการศึกษา 2560
Posted by : Admin วันที่ : 08 พ.ค. 2560 11:08:00

ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญเข้าร่วมอบรมภาษา (ภาคปลาย) ปีการศึกษา 2560 โดยมีการจัดอบรม ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาเลียน อารบิก สเปน จีนกลาง ญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม โปนตุเกส รัสเซีย พม่า อินโดนีเซีย เขมร และภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติ ระหว่างวันที่ 13  - 29 มิถุนายน 2560 (รอบแรก) และระหว่างวันที่ 4 – 21 กรกฎาคม 2560 (รอบสอง) และนอกเวลาราชการ ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2560 ผู้ที่สนใจสมัครเพื่อเข้าร่วมอบรมสามารถสมัครได้ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.lang.human.ku.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2942-8888-9 และ 0-2579-0113 ต่อ 2022 – 2024 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด อบรม/สัมนา