ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / อบรม/สัมนา


มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนเรื่อง “การบริหารจัดการข้อมูลโครงการวิจัยในคน” ครั้งที่ 1/2560
Posted by : Admin วันที่ : 04 เม.ย. 2560 15:44:12

มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนเรื่อง “การบริหารจัดการข้อมูลโครงการวิจัยในคน” ครั้งที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 20 – 21 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 530 สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถละทะเบียนได้ที่ http://tiyurl.com/staffirb1-60 หรือส่งแบบตอบรับได้ที่ E-mail : mucerif.mahidol@gmail.com โทรสาร 0-2849-6274 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2849-6220, 6223 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด อบรม/สัมนา