ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / อบรม/สัมนา


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการให้ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์
Posted by : Admin วันที่ : 04 เม.ย. 2560 15:43:33

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการให้ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ในวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถส่งแบบตอบรังเข้าร่วมประชุมได้ที่ ฝ่ายบริหารจัดการตัวระบุวัตถุดิจิทัล ศูนย์สารสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โทรสาร 0-2579-6382 หรือ E-mail : sopawong_joy@hotmail.com ส่งภายในวันที่ 10 เมษายน 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2561-2445 ต่อ 706, 707 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด อบรม/สัมนา