ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / อบรม/สัมนา


ส่งใบสมัครได้ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง ไทยแลนด์ 4.0 โมเดลพัฒนาชาติสู่การพัฒนางานวิจัย
Posted by : Admin วันที่ : 20 ก.พ. 2560 15:39:10

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง ไทยแลนด์ 4.0 โมเดลพัฒนาชาติสู่การพัฒนางานวิจัย วันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 – 12.00 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อให้นักวิจัยได้รับการพัฒนาทิศทางการทำวิจัยให้ก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับยุทธศาสตร์ของประเทศ และผลงานวิจัยที่ได้จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ทุกภาคส่วน ทั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัย นักศึกษา ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถส่งใบสมัครได้ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://research.bsru.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2473-7000 ต่อ 1601 หรือ E-mail : rdibsruinfo@gmail.com หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด อบรม/สัมนา