ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / อบรม/สัมนา


ส่งใบสมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2560 : คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมอบรมนักวิจัยเพื่อผลิตผลงานคุณภาพ
Posted by : Admin วันที่ : 20 ก.พ. 2560 15:38:14

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมอบรมนักวิจัยเพื่อผลิตผลงานคุณภาพ (Research Quality : Ethics, proposals and publications for successful science) ระหว่างวันที่ 20 24 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม Mercure Pattaya Ocean Resort จ.ชลบุรี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนวิจัยโดยเฉพาะแหล่งทุนต่างประเทศ การจัดอบรมแบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่

          1. หลักสูตรที่ 1 เรื่อง Proposal Development and Manuscript Writing for Higher Impact Factor Journals ระหว่างวันที่ 20 – 21 มีนาคม 2560 อัตราค่าลงทะเบียน 4,000 บาท

          2. หลักสูตรที่ 2 เรื่อง Advanced Ethical Issues in Biomedical/ Clinical Research ระหว่างวันที่ 22 – 24 มีนาคม 2560 อัตราค่าลงทะเบียน 6,000 บาท

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถส่งใบสมัครได้ที่ E-mail : viriya.ted@mahidol.ac.th หรือโทรสาร 0-2306-9125 ส่งใบสมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2354-9100 ต่อ 1524 กด 13 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด อบรม/สัมนา