ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / อบรม/สัมนา


คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมอบรมนักวิจัยเพื่อผลิตผลงานคุณภาพ
Posted by : Admin วันที่ : 07 ก.พ. 2560 16:20:33

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมอบรมนักวิจัยเพื่อผลิตผลงานคุณภาพ (Research Quality : Ethics, proposals and publications for successful scientists) ระหว่างวันที่ 20 – 24 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม Mercure Pattaya Ocean Resort จ.ชลบุรี การจัดอบรมแบ่งเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่

1. หลักสูตรที่ 1 เรื่อง Proposal Development and Manuscript Writing for Higher Impact Factor Journals ระหว่างวันที่ 20 – 21 มีนาคม 2560

2. หลักสูตรที่ 1 เรื่อง Advanced Ethical Issues in Biomedical/ Clinical Research ระหว่างวันที่ 22 – 24 มีนาคม 2560

          ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถส่งสมัครได้ที่ E-mail : viriya.ted@mahidol.ac.th สมัครภายในวันที่ 10 มีนาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2354-9100-4 ต่อ 1524 กด 13 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย  

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด อบรม/สัมนา