ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / อบรม/สัมนา


สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมอบรม
Posted by : Admin วันที่ : 07 ก.พ. 2560 16:19:44

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมอบรมจำนวน 2 หัวข้อได้แก่

1. หัวข้อ “เทคนิคการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ” รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท

2. หัวข้อ “ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น ระดับ 1” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท

            ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.lc.mahodol.ac.th ส่งใบสมัครได้ที่ E-mail : wassana.sua@mahidol.ac.th หรือ tawitvong.pat@mahidol.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2800-2344, 0-2800-2308-14 ต่อ 3121, 3122 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด อบรม/สัมนา