ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์วิจัย 2561/NACE 2018
Posted by : Admin วันที่ : 19 มี.ค. 2561 09:18:05

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์วิจัย 2561/NACE 2018: สร้างสรรค์ พัฒนาการเรียนรู้ สู่ท้องถิ่นอย่างยั้งยืน” ในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสามารถส่งบทความได้ที่ http://www.edu;pru.com/nace2018 ภายในวันที่ 1 เมษายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 054-273-399 ต่อ 1008 หรือดูรายละเอียดได้ดังเอกสารแนบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ