ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12
Posted by : Admin วันที่ : 19 มี.ค. 2561 09:17:14

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ “สานพลังเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง ที่สนใจเข้าร่วมสามารถส่งบทความได้ที่ http://ird.skru.ac.th/ranc2018/index.php หรือ http://goo.gl/ESrgcc ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร  0-2649-5000 ต่อ 11015, 11081

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ