ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เชิญเข้าร่วมงาประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2561 ครั้งที่ 5
Posted by : Admin วันที่ : 30 ม.ค. 2561 18:07:32

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เชิญเข้าร่วมงาประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2561 ครั้งที่ 5 (The 5th SAUNIC 2018 SAU National Interdisciplinary Conference 2018) ภายใต้กรอบแนวคิด “นวัตกรรมงานวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และส่งบทความฉบับสมบูรณ์ได้ที่ http://saunic2018.sau.ac.th ส่งบทความภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2807-4500-27 ต่อ 404  หรือ E-mail: saunic@sau.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

รายละเียดเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ