ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิจัยแบบสหวิทยาการระดับนานาชาติ Princess Maha Chakri Sirindhorn Congress II (SC 2018)
Posted by : Admin วันที่ : 30 ม.ค. 2561 18:05:51

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิจัยแบบสหวิทยาการระดับนานาชาติ Princess Maha Chakri Sirindhorn Congress II (SC 2018) ในหัวเรื่อง “The Interdisciplinary Research Approach to Global Sustainability: Green Communities, Prosperity and Happiness” ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และส่งบทความฉบับสมบูรณ์ได้ที่ http://www.psc2.mju.ac.th ส่งบทความภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 053-873-450-1 ต่อ 3465 หรือ E-mail: psc2.2018@gmail.com หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ