ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th ICADA 2018-SSIS
Posted by : Admin วันที่ : 30 ม.ค. 2561 18:04:48

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th ICADA 2018-SSIS ในหัวข้อ “Surviving in a Social Sciences and Integration and Mobilization” ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และส่งบทความฉบับสมบูรณ์ได้ที่ www.ICADA2018.nida.ac.th ส่งบทความภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 089-766-3131 หรือ E-mail: nida_gcss@hotmail.com หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ