ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2561
Posted by : Admin วันที่ : 30 ม.ค. 2561 18:03:47

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2561 (IAMBEST 2018) ครั้งที่ 3 แบบสหวิชาการ (The 3rd National Conference on Informatics, Agriculture, Management, Business Administration, Engineering, Science and Technology, and Social Sciences and Humanities) ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม Loft mania Boutique Hotel อ.เมือง จ.ชุมพร ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pcc.kmitl.ac.th/iambest2018/index.html ส่งบทความภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 081-416-5060 หรือ E-mail: phoowadon.pr@kmitl.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ