ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 4
Posted by : Admin วันที่ : 22 ม.ค. 2561 16:45:00

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 4 หัวข้อ “บูรณาการงานวิจัย ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0” ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์ของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อเข้าร่วมงานสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.ruscon.rmutsb.ac.th ส่งบทความได้ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-3570-9097, 0-3570-9097 หรือ E-mail: rdi@gmail.com หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

กำหนดการ

15 พฤศจิกายน 2560 เปิดรับบทความ
31 มกราคม 2561 วันสุดท้ายของการรับบทความ
28 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศผลพิจารณาบทความ
1 มีนาคม - 2 เมษายน 2561  ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ
2 เมษายน 2561     วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์  (แก้ไข)
27 เมษายน 2561 นำเสนอผลงา

  รายละเอียดเพิ่มเติม

                      

           

                       

                                 

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ