ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ
Posted by : Admin วันที่ : 07 พ.ย. 2560 11:57:41

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ หัวข้อ “Green ASIA and Sustainability Forum : Aging Society Development for Active and Productive Aging” ระหว่างวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนและส่งบทความวิจัยได้ที่เว็บไซต์ http://www.eau.acc.th ส่งบทความภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2441-6000 ต่อ 2890 หรือสอบถามได้ที่สถาบันวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติมไทย

รายละเอียดเพิ่มเติมอังกฤษ

 

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ