ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ เชิญเข้าร่วมงานประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ
Posted by : Admin วันที่ : 07 พ.ย. 2560 11:53:14

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ เชิญเข้าร่วมงานประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ “เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย” ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2560 หัวข้อ “CREATIVE ECONOMY: เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ลงทะเบียนและส่งบทความวิจัยได้ที่เว็บไซต์ www.sct.ac.th ส่งบทความภายในวันที่ 9 มกราคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 098-052-7066 หรือ E-mail: research@sct.ac.th หรือสอบถามได้ที่สถาบันวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ