ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เชิญเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ
Posted by : Admin วันที่ : 07 พ.ย. 2560 11:51:15

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เชิญเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “พหุวิทยาการในการดำเนินชีวิตและสภาพแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2” (2nd Multidisciplinary Views on Sustainable Living & Built Environment: Sus-LaB 2) ระหว่างวันที่ 11 – 14 มกราคม 2561 ณ โรงแรม รอยัล ซิตี้ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนและส่งบทความวิจัยได้ที่เว็บไซต์ http://slb.rmutr.ac.th ส่งบทความภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2441-6000 ต่อ 2890 หรือสอบถามได้ที่สถาบันวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ