ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


มหาวิทยาลัยพะเยา เชิญส่งบทความเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IFFA 2018
Posted by : Admin วันที่ : 07 พ.ย. 2560 11:50:08

มหาวิทยาลัยพะเยา เชิญส่งบทความเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IFFA 2018 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมอาหารสุขภาพในเอเชียแนวโน้มใหม่ของนวัตกรรมงานวิจัยและตลาด” (New trends of innovation, research and markets) ระหว่างวันที่ 22 – 24 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนและส่งบทความวิจัยได้ที่เว็บไซต์ www.iffa.up.ac.th ส่งบทความภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-5446-6666 ต่อ 1734-5 หรือสอบถามได้ที่สถาบันวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ