ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


มหาวิทยาลัยเกริก เชิญเข้าร่วมการประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
Posted by : Admin วันที่ : 05 ต.ค. 2560 13:36:03

มหาวิทยาลัยเกริก เชิญเข้าร่วมการประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกริก เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักศึกษาและบุคคลภายนอก รวมทั้งเพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอแนวคิดในการพัฒนาสังคม การศึกษาและด้านอื่นๆ ตามปณิธานและเป้าหมายในหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.krirk.ac.th ผู้ที่สนใจสามารถส่งรายชื่อเข้าร่วมงานได้ภายในวันที่ 23 ตุลาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2552-3500-9, 0-2970-5820 ต่อ 210, 228 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ