ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


ส่งบทความภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0”
Posted by : Admin วันที่ : 05 ต.ค. 2560 13:35:05

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0” ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แม่สอด) จ.ตาก เพื่อเป็นเวทีสำหรับเผยแพร่ผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนงานวิจัยระหว่างอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษา และเพื่อสร้างเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางด้านการวิจัยระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา ผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อเข้าร่วมงานสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และส่งบทความได้ที่ http://management.kpru.ac.th/fms-conference-2018 ส่งบทความภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-5570-6555 ต่อ 3513 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ