ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ทุนวิจัย


ส่งข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560: เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เชิญส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
Posted by : Admin วันที่ : 20 มิ.ย. 2560 09:44:05

เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เชิญส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยในประเทศไทยทุกมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ปลอกบุหรี่ตามกฎหมาย และพัฒนาชุมชนรอบมหาวิทยาลัยให้เป็นชุมชนต้นแบบปลอดบุหรี่ ผู้ที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ rd.vru.ac.th/pdf/โครงการ%20สสส/เล่มคู่มือการเงิน.pdf ส่งข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-298-0460 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด ทุนวิจัย