ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ทุนวิจัย


สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ ประกาศให้ทุน Endeavour Scholarships and Fellowships
Posted by : Admin วันที่ : 07 มิ.ย. 2560 14:35:08

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ ประกาศให้ทุน Endeavour Scholarships and Fellowships ซึ่งเป็นทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย มีทั้งหมด 4 ประเภททุน คือ 1. ทุนปริญญาโทและทุนปริญญาเอก 2. ทุนเพื่อการวิจัย 3. ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม ทุนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร โดยมอบให้แก่นักศึกษา นักวิจัย ข้าราชการ และบุคคลทั่วไปใน 125 ประเทศทั่วโลก ผู้ที่สนในสมัครเพื่อรับทุนสามารถสมัครได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ตรวจสอบข้อมูลและสมัครรับทุนได้ที่ http://internationalaleducation.gov.au/endeavour  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย E-mail : aei.bkk@dfat.gov.au สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2344-6490 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ถาบันวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด ทุนวิจัย