ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ทุนวิจัย


สวก. ประกาศรับสมัครทุนวิจัย จำนวน 2 โครงการ
Posted by : Admin วันที่ : 21 มี.ค. 2561 09:12:37

สวก. ประกาศรับสมัครทุนวิจัย จำนวน 2 โครงการ ได้แก่
 

1.  ทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561 

     สนับสนุนทุนวิจัยแก่นักวิจัยรุ่นกลางและนักวิจัยอาวุโสที่เคยได้รับทุนและ/หรือระหว่างการรับทุนจากฝ่ายวิชาการ สกว. 
     ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://academic.trf.or.th/
     ส่งข้อเสนอโครงการ ภายในวันที่ 19 เมษายน 2561  
   
2. โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พอว.) เปิดรับข้อเสนอโครงการ จำนวน 3 ประเภททุนได้แก่
 

     1. ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็ก และขนาดย่อม   รับสมัคร   2 มีนาคม 2561 – 20 เมษายน 2561  รายละเอียด

     2.  ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม     รับสมัคร   9 มีนาคม 2561 – 20 เมษายน 2561    รายละเอียด
     3. ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม                       รับสมัคร   9 มีนาคม 2561 – 20 เมษายน 2561    รายละเอียด

สามารถศึกษารายละเอียดของประกาศทุนได้ที่ http://www.trf.or.th หรือ http://rri.trf.or.th 
 
 

ข่าวล่าสุด ทุนวิจัย