ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ทุนวิจัย


ส่งข้อเสนอเชิงหลักการได้ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2560: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดรับสมัครทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (รอบ 2) ปีงบประมาณ 2560
Posted by : Admin วันที่ : 07 มิ.ย. 2560 14:19:15

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดรับสมัครทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (รอบ 2) ปีงบประมาณ 2560 เพื่อสร้างองค์ความรู้และผลงานวิจัยนำไปสู่การพัฒนาประเทศ ใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยให้กาวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle income tap) ผู้ที่สนใจสามารถสมัครส่งข้อเสนอเชิงหลักการได้ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2560  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://industry.trf.or.th หรือติดตามข่าวสารของฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้ที่ http://www.facebook.com/IndustryDivision.trf สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2278-8246 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด ทุนวิจัย