ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ทุนวิจัย


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21
Posted by : Admin วันที่ : 30 ม.ค. 2561 18:02:46

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21 และเปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุนสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://rgjadvisor.trf.or.th/ เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2278-8274, 8270 หรือ E-mail: namfon@trf.or.th, maliwan@trf.or.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด ทุนวิจัย