ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ทุนวิจัย


ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย และเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561
Posted by : Admin วันที่ : 07 มิ.ย. 2560 14:17:12

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย และเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับข้อเสนอการวิจัย และกรอบการวิจัยที่ คอบช. ให้การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย แนะนำขั้นตอน วิธีการสนับสนุนทุนวิจัย และเป็นเวทีในการเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยใน ผู้ที่สนใจสามารถสมัครส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ที่ http://parb.nrct.go.th/thai/seminar.php สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2561-2445 ต่อ 412 – 413 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด ทุนวิจัย